Sag nr. L00476LV:

360 ha planteavlsejendom i Letland.Beliggenhed:

Jekabpils distrikt, Letland.

Rets status:

Ca. 360 ha i privateje.

Juridisk ejer:

Veletableret selskabsstruktur.

Benyttelse:

Planteavl og skovbrug.

Beskrivelse:

Jorden er god, dyrkningssikker lerjord, hvoraf hovedparten har været dyrket i de sidste ca. 10 år. Det meste af resten er klar til dyrkning med salgsafgrøder som hvede og raps. 15-20 ha skal ryddes for buske og træer inden dyrkning.

Agerland:

305,7 ha

Skov:

40,1 ha

Vand/åbne kanaler:

9,0 ha

Veje:

0,5 ha

Andet:

1,2 ha

Bygningsarealer:

3,2 ha

Vigtigste markafgrøder:

Hvede og raps

Bygninger:

Bygninger er gamle træbygninger, som er værdiløse.

Udstyr & maskiner:

Ingen.

Besætning:

Ingen.


Sag nr. L00419LV:

Ca. 1.566 ha planteavlsejendom i Letland,
hvoraf ca. 1.161 ha er velforvaltet landbrugsjord og ca. 137 ha er skov.Beliggenhed:

Ludza distrikt, Letland.

Rets status:

Ca. 1.566 ha i privateje.

Juridisk ejer:

Veletableret selskab med begrænset ansvar, med en positiv historie i både lokale kommune og i RSS (Rural Support Service). Modtager støtte fra EU strukturfondsmidler.

Benyttelse:

Planteavl.

Agerland:

ca. 1.161 ha er velforvaltet landbrugsjord.
Bonitet: Fra gennemsnit til god.
Landbrugsjorden er i god sædskifte, kalket og gødet.

Skov:

ca. 137 ha blandet skov.

Bygningsområde:

ca. 3,3 ha.

Vigtigste markafgrøder:

Hvede.
Raps.

Bygninger:

Ejet: Ca. 900 m2 lager-/maskinhal. Bygningsparcel: Ca. 3,3 ha.

Udstyr & maskiner:

Ingen.

Besætning:

Ingen.