Skov er en del af de såkaldte alternative investeringstyper.


Skov er en relativt værdisikker investering, giver et stabilt afkast og gode muligheder for en fremtidig konjunkturgevinst.

Vi formidler skove i Baltikum.

Der bliver efter manges mening brug for nye ingredienser i den sammenkogte ret af traditionelle investeringstyper.

Der er mange forskellige investeringstyper at vælge imellem, men med en verden i voldsom forandring og et uroligt sikkerhedspolitisk landskab giver det god mening at investere sin kapital med lav risiko.

Skov er en del af de såkaldte alternative investeringstyper, og det at sætte penge i træer adskiller sig fra mere traditionelle investeringer som aktier og obligationer ved ikke at være så følsomme over for den økonomiske udvikling i samfundet. Skov er en relativt værdisikker investering og med gode muligheder for en fremtidig konjunkturgevinst.

Investering i skov giver et stabilt afkast med en relativ lav risiko. Desuden spreder denne form for investering risikoen på en god måde, fordi den er fleksibel og ikke er påvirket af de samme faktorer som andre mere traditionelle investeringer. Hvis prisen på træ for eksempel et år er lav, kan man fælde mindre og lade træerne stå, indtil prisen er højere. Træerne stiger i værdi med alderen, fordi større træer kan bruges i forædlingsindustrien til f.eks. møbler, gulvplanker og papirmasse. Det tilovers blivende træ, der ikke egner sig til brug i træforædlingsindustrien, hakkes typisk i flis og sælges til kraftvarmeværker m.v.

Ud over et stabilt driftsoverskud kan man, over en årrække, forvente en markant konjunkturgevinst på en skovejendom. Igennem de seneste mange år har skovpriserne været stigende fordi industrien efterspørger mere og mere træ til sine produkter. I praksis afgøres skovens handelspris af udbud/efterspørgsel i det lokale område hvor ejendommene er beliggende, træets kvalitet og af hvor meget man har høstet.

Investeringsstrukturen er simpel og transparent, hvor investor typisk ejer sine egne skove via et lokalt, skovejende selskab (svarende til et ApS). Dette sikrer, at man som investor selv kan beslutte at øge sin investering eller foretage en hel eller delvis exit på ethvert tidspunkt. Denne struktur giver også gode muligheder for at optimere i forhold til skat.

Der er mange skovserviceudbydere i de baltiske lande, der tilbyder effektiv drift af skovene. De har generelt et højt teknologisk niveau lige fra computerbaseret skovforvaltning, GIS-applikation og luftfotoanalyse og moderne hydrauliske skovmaskiner og effektiv håndtering. Det er derfor ret ukompliceret at finde en god lokal skovforvalter.

Hele verden har i øjeblikket deres øjne rettet mod klimaet, så skovinvesteringer går en lys fremtid i møde ligesom f.eks. vindmøller og solcelleanlæg mv. som ligger naturligt sammen i en bæredygtig portefølje.

Vi lægger stor vægt på den personlige, individuelle service og rådgivning. Det skaber tryghed og tillid i samarbejdet, men er også en væsentlig kilde til det succesfulde resultat.

Jesper Kjær ApS har formidlet landbrug i Polen og de tre baltiske lande siden 2003 og har igennem årene udviklet et stort og effektivt netværk. Vi har direkte kontakt til mange skovejere der vil, eller overvejer, at sælge skovparceller. Vi tilbyder vores viden, erfaring og netværk til formidling af skove i Baltikum, direkte fra ejer til investor. Vi kan altid tilbyde at formidle både mindre parceller eller et stort antal hektar skov i Baltikum.


Skove til salg:

Her finder du et udvalg af skove til salg  , men kontakt os, hvis du selv har konkrete ønsker.

  Tilbage