Investering med bæredygtigt fokus.


Køb af skov i Baltikum.

For nogle handler investering udelukkende om at maksimere afkastet. For andre betyder det lige så meget, at investere samvittighedsfuldt, opfører sig ordentligt, tænke på fremtidige generationer, passer på miljøet og tager samfundsansvar.

Med en investering med bæredygtigt fokus kan man så at sige få det bedste fra begge sider. Bæredygtigt fokus og afkast udelukker nemlig ikke hinanden. Tværtimod bliver bæredygtighed et stadig større fokusområde.

Bæredygtige investeringer er mere end vindmøller og solceller. Med en investering i skov kan du kombinere investeringerne og drage fordel af ligheder og forskelligheder.

Gennem de seneste år har Baltikum udviklet sig til et attraktivt marked for skovinvestering som et grønt og bæredygtigt alternativ til de mere traditionelle investeringer. Udsigten til stabile afkast, lav risiko, positiv likviditet, samt ikke mindst en klimavenlig profil, gør det til et attraktivt investeringsobjekt.

I Baltikum koster en hektar skov i gennemsnit 7-10.000 EURO, mens en hektar tilsvarende skov koster 4-6 gange mere i Vesteuropa. Man får altså meget skov for pengene i Baltikum.

Træer vokser uanset konjunkturerne. Træerne har en naturlig, organisk vækst på ca. 3% om året og det unikke ved skovdrift er, at man kan udskyde eller fremrykke sin høst alt efter de aktuelle priser på tømmer. Er priserne f.eks. lave i et par år, så kan man opspare tilvæksten til år med bedre priser. Derudover har man mulighed for at optimere økonomien fra sine vindmølle og solcelleinvesteringer.

I 2020 var ca. 56% af Estlands areal og ca. 55% af Letlands areal dækket af skov. Skovdrift er en vigtig sektor i de Baltiske lande, de er dygtige til skovdrift og den nyeste teknologi og metoder er implementeret. Droner bruges f.eks. til kortlægning, overvågning og planlægning af driften, moderne og effektive maskiner udfører en stor del af arbejdet og tømmeret forarbejdes i effektive savværker. Produkterne afsættes blandt andet til møbelindustrien.

Skovarealerne er fast ejendom og driften giver et stabilt afkast med en relativ lav risiko. Ud over et stabilt driftsoverskud kan man, over en årrække, forvente en markant konjunkturgevinst på en skovejendom. Igennem de seneste mange år har skovpriserne været stigende fordi industrien efterspørger mere og mere træ til sine produkter. I praksis afgøres skovens handelspris af udbud/efterspørgsel i det lokale område hvor ejendommene er beliggende, træets kvalitet og af hvor meget man har høstet.

Der er et velfungerende, åbent og livligt ejendomsmarked, og de mindre ejendomme er hurtigt omsættelige. Det skaber fleksibilitet og likviditet i investeringen, når porteføljen skal tilpasses.

Investeringsstrukturen er simpel og transparent. Investor ejer typisk sine egne skove via et lokalt, skovejende selskab (svarende til et ApS). Dette sikrer, at man som investor selv kan beslutte at øge eller mindske sine investeringer, afhængig af sine behov og interesser.

Skovinvestering i Baltikum kan således være en naturlig del af en bæredygtig portefølje og som ligger naturligt sammen med vindmølle og solcelleinvesteringer.

Jesper Kjær ApS er en uafhængig udvikler og formidlervirksomhed. Vi beskæftiger os med formidling af investeringsprojekter i Østeuropa, herunder formidling af store landbrug, herregårde, godser, skovejendomme og jagtejendomme i Polen, Estland, Letland og Litauen.

Vores position bygger på en dyb indsigt i de lokale muligheder - og evnen til at være på forkant med morgendagens strømninger. Vi har en indgående viden om markedsforhold og muligheder.

Vi er således den naturlige kontakt, hvis du søger en uafhængig rådgiver og formidler indenfor investering i Polen, Estland, Letland og Litauen.

I vores formidlingsvirksomhed arbejder vi diskret med at skabe forbindelse mellem interesserede købere og sælgere. Vi har kontakt til ekspertise indenfor alle almene og konkrete spørgsmål vedrørende ejendomshandel.

Skov- og landbrugsejendomme:

Her finder du et udvalg af   skove til salg     og   landbrug til salg   .

... ... men kontakt os, hvis du har konkrete ønsker.  Tilbage